Macht en invloed en de rol van spiegelneuronen

Leiderschapsontwikkeling

De woorden macht en invloed wordt vaak door elkaar gebruikt, maar er is verschil tussen die twee (zie blog: bewaak grenzen bij veel macht). Heb je invloed, dan kun je, net als bij macht, het gedrag van anderen sturen, maar de grondhouding is anders. Je beweegt iemand mee en helpt de ander een mening vormen.

Aan macht en invloed ligt een sociaal proces aan de basis, dat te maken heeft met manieren van denken, voelen en doen. Volgzaamheid hoort bij een sociaal proces (in een afhankelijkheidsrelatie) en wordt gestuurd door het brein. We hebben speciale zenuwcellen in ons brein, zogenaamde spiegelneuronen en die stimuleren dat we zonder na te denken anderen nadoen, veelal met het doel ergens bij te horen, mee te doen, betekenis te ervaren. Deze spiegelneuronen spelen een rol in het sociaal proces en zijn nodig, tot eigen belangen groter wegen en misbruik wordt gemaakt van, soms onbewuste, afhankelijkheidsrelaties. Deze relaties vind je overal in werk, zoals met leidinggevenden, collega’s, vrienden, kennissen en Sociaal Media.

Zorg dat je niet alleen ja-knikkers om je heen hebt, maar ook mensen die opbouwend kritisch zijn. En dat mensen zich veilig genoeg voelen om zich uit te spreken. Laat je inspireren door meer, diverse bronnen van informatie en laat een ander zo nu en dan je spiegel zijn, al voelt het ongemakkelijk.

Meer weten over zorgvuldig invloed uitoefenen? Neem contact op.

Deel dit bericht: