Bewaak grenzen bij veel macht

leiderschap

Er is veel discussie over macht en de afhankelijkheidsrelatie die daarmee gepaard gaat. Heb je macht, dan kun je het doen en laten van mensen direct sturen of zelfs afdwingen. De manier waarop je dat doet, leiding geeft, maakt uit. Bij het (bewust of onbewust) overschrijden van grenzen is sprake van machtsmisbruik. Hoe werk je aan respectvolle werkrelaties en bewaak je de grenzen van macht? 

Besef dat je persoonlijke macht hebt in bepaalde functies of rollen. In de relatie tussen werknemer en leidinggevende of werkgever is er altijd een afhankelijkheid. Het primaire doel is (samen) werk te verrichten en daar staat een beloning tegenover (salaris). En het gaat ook om zaken als waardering,  (talent)ontwikkeling, groei, veiligheid, randvoorwaarden scheppen, resultaat, excelleren en werkplezier. Waak voor ongezonde vormen van macht. Vraag feedback over de manier waarop je leidinggeeft, vooral bij twijfel.

Deel dit bericht: