Voorkom dat medewerkers verzuimen of burn-out raken

burnout

Iedereen heeft zich moeten aanpassen met de Covid-19 pandemie, die nog niet helemaal weg is. En die aanpassingen hebben  impact, zo ook op het verzuim in organisaties. Omgaan met verandering is niet voor iedereen gemakkelijk en heeft gevolgen op  het werk- en privéleven. Veel verandert over hoe we met elkaar communiceren, samenwerken, relateren, leren & ontwikkelen. 

Het ziekteverzuim in Nederland was in december 2021 ‘uitzonderlijk hoog’ door Corona. Volgens Arboned en HumanCapital was er veel kort verzuim in vooral de gezondheidszorg, het onderwijs, de industrie en de bouw.  Kort verzuim dreigt verder toe te nemen.  

Een vraag die me in 2021 gesteld is op managersonline, plaats ik nu in 2022, in het huidige daglicht. Om te laten zien dat signalen van verzuim en burn-out langer spelen en  preventief verzuimbeleid belangrijk is, ook voor toekomstige generaties.

Vraag
“Niemand kijkt er van op als iemand weer uitvalt door burn-out en dat is geen gezonde situatie. Afgelopen jaar was geen ruimte voor effectief verzuimbeleid. Nu gaat alle aandacht naar een reorganisatieslag die gestart is. Dat zal niet bijdragen aan de afname van het ziekteverzuim. Hoe ga ik om met burn-out, terwijl daar weinig aandacht voor is?”

Antwoord 
Burn-out is een hardnekkige klacht door alle sectoren heen. Volgens cijfers van TNO hadden in 2020 1,3 miljoen werknemers last van Burn-outklachten.  37% van de werknemers geeft werkdruk of stress als reden voor verzuim. Tijdens de coronacrisis (2020 in vergelijking met 2019) hadden werknemers in het onderwijs, ICT en de zorg vaker met burn-outklachten te maken gehad, dan andere sectoren. Stressklachten nemen onder jongeren toe

Wees alert en werk aan een verzuimbeleid die toekomstgericht is voor het welzijn en behoud van medewerkers EN werk als organisatie direct ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) 8 (Waardig werk en economische groei). 

 

Deel dit bericht: