Omgaan met radicale veranderingen

scrum

Door radicale bewegingen in de maatschappij en de wereld, worden bedrijven gedwongen om goed na te denken hoe ze de toekomst tegemoet treden. Terwijl nog bezig met aanpassingen vereist door onder andere de Covid-19 pandemie de energietransitie, klimaatdoelstellingen, inclusief werken en andere SDG’s (De Sustainable Development Goals) dient zich de volgende radicale verandering aan, namelijk de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Bedrijven worden geconfronteerd met nog meer en stevige veranderingen en strategieën herijken is nodig, al is onbekend hoelang een strategie werkbaar is. 

Maakte je vroeger plannen voor 5 tot 10 jaar, tegenwoordig kun je niet verder kijken dan 1-3 jaarDe lange lijn vinden is belangrijk. Daar zijn soms lastige keuzes in te maken en het is dan ook bijzonder bemoedigend om te zien dat zoveel bedrijven kiezen voor duurzaamheid, solidariteit en humaniteit.

Zijn de keuzes eenmaal gemaakt, dan begint het werk om de veranderingen vorm te geven, met alle voorziene en onvoorziene zaken die daarbij horen. Hoe ga je dan om met de dilemma’s die zich voordoen en blijf je koers houden? 

Van leidinggevenden wordt een flexibel en krachtig optreden verwacht. Voor radicale veranderingen  is snel en continue schakelen, tijd, een lange adem en waakzaamheid nodig. Het evenwicht op een duurzame manier bewaken, is complex. Waakzaam blijven, de impact van eigen manieren van leidinggeven periodiek toetsen en die ook nog samenbrengen met de eigen drijfveren en visie, helpen om gezond te balanceren.  Het helpt om op koers te blijven bij radicale veranderingen door meer tijd te nemen voor reflectiemomenten of inner leadership.

Deel dit bericht: