Waarde toevoegen als toezichthouder

certificering portret mg 0739

De stap om me te bekwamen in het toezichthouden heb ik weloverwogen gedaan. Na herijking van mijn strategie in 2020 en na enige aanmoediging heb ik geïnvesteerd in een 2-jarige opleiding tot toezichthouder. En sinds vrijdag 3 maart jl. ben ik als gecertificeerd Toezichthouder ingeschreven in het UMIO | Maastricht University | Register Gecertificeerd Toezichthouder.

Aspirant toezichthouder tot juni 2023

Momenteel doe ik ervaring op als aspirant toezichthouder ervaring bij TKI CLICKNL (Onderdeel van de topsector Creatieve Industrie). Bij CLICKNL leer ik vooral meer over Board-Dynamics in complexe samenwerkingen in relatie tot Governance en tussen bestuur en toezichthouder, maar ook over (het faciliteren van) manieren om impact te genereren voor maatschappij en economie door innovatie door de creatieve industrie met als uitgangspunt en resultaat sleutelmethodologieën. Met name de interactie tussen industrie, wetenschap/onderwijs en overheid heeft mijn interesse.

Na juni verheug ik me op een RvT-functie in een organisatie die zich ook inzet voor (kennis)ontwikkeling, professionalisering en (creatieve, technologische en sociale) innovatie met impact op zowel maatschappij als economie.

Drijfveer

Verschil maken kan altijd, in alle rollen, vanuit verschillende perspectieven is zowel mijn visie als mijn ervaring.

Zowel in wat ik al doe, als in een RvT-rol wil ik meewerken aan het aanjagen van continue professionaliseren ten behoeve van een gezonde maatschappij en economie. De mens centraal in en bij organisaties, met respect voor de (internationale) omgeving, inclusief natuur, wetenschap en cultuur verdient aandacht. Het doel van goed toezicht is de toekomstgerichte waard creatie van een organisatie te waarborgen. Ik hoop dat te doen met aandacht voor de uitvoering van (een passende, innovatieve) strategie, stakeholdersmanagement, identiteit van de organisatie en de Sustainability Development Goals/SDG’s, met name 17 (partnerschap, 8 (eerlijk werk en economische groei) en 3 (gezondheid/welzijn).

 

Deel dit bericht: