IT in beweging

favi removebg preview

De IT is kennis gedreven met een hoog innovatief en disruptief vermogen, voortgestuwd door steeds weer nieuwe technologieën en verdienmodellen. We werken steeds meer online door thuiswerken en nieuwe organisatievormen. Dit wordt versterkt door de mondiale pandemie.

In dit programma help ik je bij de volgende vraagstukken:

  • Hoe blijft er ruimte voor mensen in het digitaliseringproces?
  • Hoe introduceer je nieuwe technieken?
  • Wat is er nodig voor soepele  interne samenwerking en een gedragen strategie?
  • Hoe organiseer je je werk als leidinggevende in de online wereld?
  • Hoe bewaak je de work-life balans voor mensen in je team?
  • Hoe realiseer je verandering?

De werksituatie verandert, maar ook de rol van de leidinggevenden in organisaties. Als je niet tijdig bijstuurt en aansluit, raakt de menselijk maat uit balans. Het vraagt om wendbaarheid op veel fronten en er gelden andere succesfactoren en prestatie-eisen. Met ervaring van implementatie van IT-projecten en kennis van Scrum help ik jou bij deze vraagstukken.