InclusiveLeadership

favi removebg preview

Met ruimte voor diversiteit en inclusiviteit komt verborgen talent tot bloei en daarmee de organisatie. Een organisatie representeert de buitenwereld, maatschappij en stakeholders. Sluiten we iets of iemand uit, dan sluiten we onszelf af en ook de kans om te groeien.  De diverse talenten op de juiste waarde inschatten helpt organisaties en mensen excelleren.

De inhoud

-Is de organisatie divers en inclusief. En ben je het zelf?
-Is er veiligheid en ruimte voor een constructieve dialoog in jouw organisatie en medewerking?
-Zijn de randvoorwaarden aanwezig en geborgd
-Worden talenten en perspectieven van alle medewerkers daadwerkelijk aangesproken?

En als dat niet zo, dan is het nu tijd om er iets aan te doen. Ik help daarbij.

De begeleiding omvat organisatie breed werken aan inclusive leadership op vier niveaus:

1. Top
2. Potentieel middenkader
3. Operationeel
4. Begeleiders/interne netwerken/HR/diversity

In dit programma is onder meer aandacht voor:
– Ontwikkelen van jouw leiderschapsdimensies voor diversiteit en inclusie
– Bewaken van jouw work-life balance in dit traject
– Implementatie van diversiteit en inclusie in drie organisatieorden: Organisatiecultuur, Structuur, Gedrag

Volgens het ADKAR-model (Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement.)